Informacje o projekcie GTMR

Fundusze Europejskie

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie prototypu narzędzia informatycznego,
realizującego automatyczne badanie zachowania użytkowników, w szczególności mobilnych, w kontekście ich retencji.

Planowane efekty: W ramach projektu opracowane zostaną uniwersalne
modele realizujące funkcje klasyfikacji i klasteryzacji oraz uczenie i testowanie modeli Machine Learning.

Wartość projektu: 1.000.000,00 złotych

Wkład z Funduszy Europejskich: 800.000,00 złotych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju BRIdge Alfa.